Standard Svensk standard · SS-EN 14624:2012

Funktion hos bärbara läckdetektorer och rumsmonitorer för halogena kylmedia

Status: Gällande

Omfattning
The purpose of this European Standard is to qualify the performance of portable sniffing leak detectors and room monitors for halogenated refrigerants. These leak detectors are designed for the detection of CFC, HCFC, HFC and PFC halogenated gases, and their detection limit is checked with a calibration leak or calibration gas.

Ämnesområden

Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Kylande antifrostmedel (71.100.45)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Internationell titel: Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants

Artikelnummer: STD-84848

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-24

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14624:2005