Standard Svensk standard · SS-EN 13480-1:2017/A1:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-1:2017+C2:2019 , SS-EN 13480-1:2017+C2:2019

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for industrial piping systems and supports, including safety systems, made of metallic materials with a view to ensure safe operation. This European Standard is applicable to metallic piping above ground, ducted or buried, irrespective of pressure. Introduction of a new Clause 7 "Accessories"

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 1: General

Artikelnummer: STD-80011579

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-02

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 13480-1:2017 , SS-EN 13480-1:2017

Ersätts av: SS-EN 13480-1:2017+C2:2019 , SS-EN 13480-1:2017+C2:2019