Standard Svensk standard · SS-ENV 1452-7

Plaströrsystem - Plaströr för vattendistribution - Rör och rördelar av styv PVC - Del 7: Riktlinjer för bedömning av produktens överensstämmelse med givna krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 1452-7

Plaströrsystem - Plaströr för vattendistribution - Rör och rördelar av styv PVC - Del 7: Riktlinjer för bedömning av produktens överensstämmelse med givna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Prestandard gives guidance for the assessment of conformity intended to be included in the manufacturer's quality plan as part of the quality system.
This prestandard includes:
a) requirements for materials, components, joints and assemblies given in Parts 1 to 5 of EN 1452:1999;
b) requirements for the manufacturer's quality system;
NOTE 1 It is recommended that the quality system conforms to EN ISO 9001 or EN ISO 9002, as applicable.
c) definitions and procedures to be applied if third party certification is involved.
NOTE 2 If third party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011 or
EN 45012, as applicable.
In conjunction with Parts 1 to 5 of EN 1452:1999 it is applicable to unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) piping systems intended to be used for the following:
a) water mains and services buried in ground;
b) conveyance of water above ground for both outside and inside buildings;
for the supply of water under pressure at approximately 20 °C (cold water) intended for human consumption and for general purposes.
This prestandard is also applicable to PVC-U piping systems for the conveyance of water up to and including 45 °C. For temperatures between 25 °C and 45 °C figure A.1 in annex A
of EN 1452-2:1999 applies.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Plaströr (23.040.20) Övrigt (91.140.99) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 1452-7

Plaströrsystem - Plaströr för vattendistribution - Rör och rördelar av styv PVC - Del 7: Riktlinjer för bedömning av produktens överensstämmelse med givna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity

Artikelnummer: STD-29423

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-08

Antal sidor: 21