Standard Svensk standard · SS-EN 15001-2:2008

Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15001-2:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15001-2:2008

Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies detailed functional requirements for the commissioning, operation and maintenance of -- industrial gas installations and assemblies with an operating pressure greater than 0,5 bar and of -- non-industrial gas installations (residential and commercial) with an operating pressure greater than 5 bar, starting from the outlet of the network operator’s point of delivery up to the inlet connection to the gas appliance; normally the inlet isolation valve. This European Standard also covers the inlet connection to the gas appliance comprising of the pipework that does not fall within the scope of the appliance standard. This standard applies to gas installations operating at ambient temperatures between –20 °C and 40 °C and operating pressures up to and including 60 bar. For operating conditions outside these limitations, reference should additionally be made to EN 13480 for metallic pipework. For industrial gas installations up to and including 0,5 bar and for non-industrial (residential and commercial) gas installations up to and including 5 bar EN 1775 applies. For gas installations that do not fall within the scope of EN 1775 or other European Standards, this European Standard applies.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Gasinstallationer (91.140.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15001-2:2008

Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Gas infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0.5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and nonindustrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance

Artikelnummer: STD-68235

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN 15001-2:2023