Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN 13941:2009

Fjärrvärmesystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13941:2009+A1:2010

Köp denna standard
Pris: 1 465 SEK

PDF

Pris: 1 465 SEK

Papper

Pris: 2 344 SEK
Normalpris: 2 930 SEK
Du sparar: 586 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies rules for design, calculation and installation for preinsulated bonded pipe systems for buried hot water distribution and transmission networks (cf. figure 2) with pipe assemblies in accordance with EN 253, for continuous operation with hot water at various temperatures up to 120ºC and occasionally with peak temperatures up to 140ºC and maximum internal pressure 25 bar (overpressure).

Application rule:

For larger pipe dimensions and pressures below 25 bar wall thickness bigger than specified in EN 253 can be required for straight pipes, bends and tees.


The standard assumes use of treated water, which by softening, demineralisation, deaeration, adding of chemicals, or otherwise has been treated to prevent internal corrosion and deposits in the pipes.

This standard is not applicable for such units as:
a) pumps,
b) exchangers,
c) boiler installations, tank installations,
d) consumer installations.

However, the full functional ability and durability of such units should be ensured in consideration of the impacts from the district heating system and other impacts occurring from the conditions under which they have been installed.

Guidelines for product quality inspection and in situ tests of joints are given in Annex A of EN 448:2009, Annex D of EN 253:2009, Annex A of EN 488:2009 and Annex B of EN 489:2009.

Guidelines for welding of polyethylene casing are given in Annex B of EN 448:2009.

Ämnesområden

Rör Allmänt Rör av järn och stål Plaströr Övriga rörledningskomponenter Energi- och värmeöverföring Allmänt Värmeåtervinning, värmeisolering Centralvärme


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating

Artikelnummer: STD-71698

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-11-16

Antal sidor: 130

Ersätter: SS-EN 13941