Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6945

Slang av gummi - Bestämning av ytterhöljets nötningshärdighet (ISO 6945:1991)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 6945/A1

Ämnesområden

Slangar och slangledningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Rubber hoses - Determination of abrasion resistance of the outer cover (ISO 6945:1991)

Artikelnummer: STD-18111

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 8