Standard Svensk standard · SS-ISO 7241:2017

Hydrauliska anläggningar - Mått och krav för snabbkopplingar (ISO 7241:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 7241:2014 specifies the interface dimensions and basic performance requirements for two series of hydraulic quick-action couplings. Both series are in widespread use and have similar technological advantages. Series A is used predominantly in Europe and is preferred worldwide for agricultural and forestry machinery, and ISO 7241:2014 also specifies additional requirements for Series A for use in agricultural machinery applications covered in ISO 5675. Series B is used predominantly in North America and in the chemical industry.

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Dimensions and requirements of quick-action couplings (ISO 7241:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8024910

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-07

Antal sidor: 24