Standard Svensk standard · SS-ISO 7241-2

Hydrauliska anläggningar - Snabbkopplingar - Del 2: Provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 18869:2017

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Quick-action couplings - Part 2: Test methods

Artikelnummer: STD-27966

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 18869:2017