Standard Svensk standard · SS-ISO 6164

Hydrauliska anläggningar - Fyrhåls hel fyrkantig anslutningsfläns för användning vid tryck från 25 MPa till 40 MPa (250 bar till 400 bar)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 6164:2018

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Four-screw, one-piece square-flange connections for use at pressures of 25 MPa to 40 MPa (250 bar to 400 bar)

Artikelnummer: STD-19869

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-ISO 6164:2018