Standard Svensk standard · SS-ISO 15171-1

Hydrauliska anläggningar - Anslutningar för hydrauliska anläggningar och generell användning - Kopplingar för användning vid mätning - Del 1: Koppling ej avsedd för anslutning under tryck

Status: Gällande

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Connections for fluid power and general use - Hydraulic couplings for diagnostic purposes - Part 1: Coupling not for connection under pressure

Artikelnummer: STD-27558

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-17

Antal sidor: 7