Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9974-1

Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 1: Gängade portar (ISO 9974-1:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Treaded ports (ISO 9974-1:1996)

Artikelnummer: STD-28056

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 8