Standard ISO standard · ISO 8434-3:2005

Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 3: O-ring face seal connectors

Status: Gällande

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 3: O-ring face seal connectors

Artikelnummer: STD-906263

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-06-29

Antal sidor: 63

Ersätter: ISO 8434-3:1995