Standard ISO standard · ISO 16028

Hydraulic fluid power - Flush-face type, quick-action couplings for use at pressures of 20 MPa (200 bar) to 31,5 MPa (315 bar) - Specifications

Status: Gällande · Tillägg: ISO 16028:1999/Amd 1:2006

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Flush-face type, quick-action couplings for use at pressures of 20 MPa (200 bar) to 31,5 MPa (315 bar) - Specifications

Artikelnummer: STD-616122

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-02

Antal sidor: 5