Standard Svensk standard · SS-ISO 7789:2007

Hydraulik - Två-, tre- och fyrports patronventiler för iskruvning - Kaviteter (ISO 7789:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions and provides other data relating to cavities in which two-, three- and four-port, screw-in cartridge valves are mounted in order to ensure interchangeability. It is applicable to two-, three- and four-port screw-in cartridge valves generally used in industrial and mobile equipment.

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Two-, three- and four-port screw-in cartridge valves - Cavities (ISO 7789:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63473

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 7789