Standard Svensk standard · SS-ISO 6264

Hydrauliska anläggningar - Tryckbegränsningsventiler - Anslutningsytor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 6264

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Pressure-relief valves - Mounting surfaces

Artikelnummer: STD-8636

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 6264