Standard Svensk standard · SS-ISO 5783

Hydrauliska anläggningar - Kod för identifiering av monteringsytor för ventiler och hålrum för patronventil

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Code for identification of valve mounting surfaces and cartridge valve cavities

Artikelnummer: STD-19864

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 12