Standard Svensk standard · SS-ISO 4411:2008

Hydraulik - Ventiler - Bestämning av tryck/flödeskarakteristik (ISO 4411:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies methods for determining, under steady-state conditions, the pressure differential caused by the flow through any given path in a hydraulic fluid power valve. Requirements for test installations, procedures and presentation of results are specified.

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Valves - Determination of pressure differential/flow characteristics (ISO 4411:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-67871

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-10-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 4411:2005