Standard Svensk standard · SS-ISO 16873

Hydraulik - Tryckströmställare - Anslutningsytor

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the mounting surfaces for pressure switches and gives guidelines for the standardized arrangement of the connections for pressure switches and for the mounting of plates and hydraulic valves.

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Pressures switches - Mounting surfaces

Artikelnummer: STD-32978

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 8