Standard Svensk standard · SS-ISO 10770-3:2007

Hydraulik - Elektriskt styrda riktningsventiler för hydraulik - Del 3: Provningsmetoder för tryckstyrande ventiler (ISO 10770-3:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10770 describes test methods for determining the performance characteristics of electrically modulated hydraulic pressure control valves.

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Electrically modulated hydraulic control valves - Part 3: Test methods for pressure control valves (ISO 10770-3:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63463

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 52