Standard Svensk standard · SS-ISO 10770-2:2013

Hydraulik och pneumatik - Elektriskt styrda riktningsventiler för hydraulik - Del 2: Provningsmetoder för trevägs riktningsventil för flödesstyrning (ISO 10770-2:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10770-2:2012 describes methods for determining the performance characteristics of electrically modulated hydraulic three-port directional flow-control valves. This type of electrohydraulic valve controls the direction and amount of hydraulic flow in a hydraulic system.

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Electrically modulated hydraulic control valves - Part 2: Test methods for three-port directional flow control valves (ISO 10770-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88842

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-21

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 10770-2