Standard ISO standard · ISO 9461

Hydraulic fluid power - Identification of valve ports, subplates, control devices and solenoids

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter för reglering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Identification of valve ports, subplates, control devices and solenoids

Artikelnummer: STD-608407

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-12-15

Antal sidor: 3