Standard Svensk standard · SS-ISO 4406:2017

Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar (ISO 4406:2017, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 4406:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4406:2017

Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar (ISO 4406:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4406:2017 specifies the code to be used in defining the quantity of solid particles in the fluid used in a given hydraulic fluid power system.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4406:2017

Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar (ISO 4406:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles (ISO 4406:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8029811

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 4406

Ersätts av: SS-ISO 4406:2021