Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 10949:2006

Renhet för komponenter - Riktlinjer för att uppnå och kontrollera renhet hos komponenter från tillverkning till installation

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives guidelines for achieving, evaluating and controlling the cleanliness of hydraulic fluid power components from the time of their manufacture through to their installation in a hydraulic fluid power system.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Component cleanliness - Guidelines for achieving and controlling cleanliness of components from manufacture to installation

Artikelnummer: STD-56797

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-06

Antal sidor: 12