Standard Svensk standard · SS-ISO 3601-4:2008

Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 4: Stödringar (ISO 3601-4:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3601 specifies dimensions and tolerances for five types of anti-extrusion rings, which are also known as back-up rings: a) spiral type (T1); b) angle cut type (T2); c) solid type (T3); d) angle cut concave type (T4); e) solid concave type (T5). These anti-extrusion rings are for use with selected O-ring sizes as specified in ISO 3601-1 and the relevant housing dimensions specified in ISO 3601-2.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider Tätningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Fluid power systems - O-rings - Part 4: Anti-extrusion rings (back-up rings) (ISO 3601-4:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-66716

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-06-17

Antal sidor: 24