Standard Svensk standard · SS-ISO 23181:2011

Hydraulik - Vätskefilter - Bestämning av beständighet mot flödesutmattning vid användning av högviskösa vätskor (ISO 23181:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the resistance of a hydraulic filter element to flow fatigue when subjected to high viscosity fluid, using a uniformly varying flow rate up to a predetermined maximum differential pressure and a controlled waveform.

It establishes a method for verifying the ability of a filter element to withstand the flexing caused by cyclic differential pressures induced by a variable flow rate.

NOTE See the Introduction of this International Standard for information about its applicability.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Filter elements - Determination of resistance to flow fatigue using high viscosity fluid (ISO 23181:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-77054

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-14

Antal sidor: 20