Standard Svensk standard · SS-ISO 16431:2012

Hydraulik - Renhet för system - Metoder för rengöring och verifiering av renhet (ISO 16431:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defnes methods

a) to measure the cleanliness of a fuid in an assembled hydraulic fuid power system,
b) to verify a required system cleanliness upon release of the system from the production area, and
c) if needed, to clean the system to the required cleanliness level.

The clean-up procedure specifed in this International Standard is not intended to replace proper system fushing procedures; see ISO 23309 for a system fushing procedure. Components and parts used in such systems should be clean prior to assembly; see ISO 18413 for guidance.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - System clean-up procedures and verification of cleanliness of assembled systems (ISO 16431:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-84959

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-ISO/TS 16431:2006