Standard ISO standard · ISO 3968:2001

Hydraulic fluid power -- Filters -- Evaluation of differential pressure versus flow characteristics

Status: Upphävd · Ersätts av: ISO 3968:2017 Korrigeras av: ISO 3968:2001/Cor 1:2002

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Hydraulic fluid power -- Filters -- Evaluation of differential pressure versus flow characteristics

Artikelnummer: STD-899399

Utgåva: 2

Fastställd: 2001-12-20

Antal sidor: 11

Ersätter: ISO 3968:1981

Ersätts av: ISO 3968:2017