Standard ISO standard · ISO 2943

Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of material compatibility with fluids

Status: Gällande

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of material compatibility with fluids

Artikelnummer: STD-611965

Utgåva: 2

Fastställd: 1998-10-22

Antal sidor: 5

Ersätter: ISO 2943:1974