Standard Svensk standard · SS-ISO 4394-1

Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylindrar - Mantelrör - Del 1: Fordringar för stålrör med speciellt bearbetade innerytor

Status: Gällande

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4252

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-12-25

Antal sidor: 14