Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-1

Hydrauliska anläggningar - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 1: Introduktion

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15086 provides a general introduction to transfer matrix theory, which allows the determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems. It also provides guidance on practical aspects of fluid-borne noise characterization. This part of ISO 15086 is applicable to all types of hydraulic fluid power circuits operating under steady-state conditions for fluid-borne noise over an appropriate range of frequencies.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning Hydrauliska system Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Determination of fluid-borne noise characteristics of components and systems - Part 1: Introduction

Artikelnummer: STD-31287

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 15