Standard Svensk standard · SS-ISO 7986

Hydrauliska anläggningar - Tätningselement - Standardiserade provningsmetoder för att fastställa prestanda för tätningar som används i hydrauliska applikationer med fram- och återgående rörelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Övriga komponenter till hydrauliska system Tätningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Sealing devices - Standard test methods to assess the performance of seals used in oil hydraulic reciprocating applications

Artikelnummer: STD-23807

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-16

Antal sidor: 25