Standard Svensk standard · SS-EN 13445-4:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar krav för tillverkning av ej eldberörda tryckkärl av stål och delar därtill, inklusive anslutningar till icke-tryckbärande delar. Det anger krav för materialidentifiering, tillverkningstoleranser, svetsning, andra permanenta förband än svetsförband, tillverkningskontroll, formning, värmebehandling, reparationer och färdigställning.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication

Artikelnummer: STD-80009868

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 13445-4:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-4:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-4:2014+C4:2017