Standard Svensk standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13445-2:2021 , SS-EN 13445-2:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger kraven för stålprodukter som används i icke-eldberörda tryckkärl.
För vissa andra metalliska material än stål, såsom segjärn, aluminium, nickel, koppar och titan, är krav angivna eller kommer att anges i separata delar av denna europastandard.
För metalliska material som inte täcks av en harmoniserad materialstandard och kommer sannolikt inte heller att bli det inom en nära framtid, ges specifika regler i denna del eller i ovan citerade delar av denna europastandard.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 2: Materials

Artikelnummer: STD-80009866

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 13445-2:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-2:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-2:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-2:2014/A2:2018

Ersätts av: SS-EN 13445-2:2021 , SS-EN 13445-2:2021