Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10286:2007

Gasflaskor - Terminologi (ISO 10286:2007)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10286:2015 , SS-EN ISO 10286:2015

Omfattning
Denna internationella standard fastställer den terminologi som skall användas inom området för gasflaskor.

Den anger även definitioner relaterade till tryck och gaser i bilaga A respektive bilaga B.

Som tillägg till termer på engelska och franska, två av de tre officiella ISO-språken, anger denna internationella standard termerna på tyska. Dessa publiceras under ansvar för Tyskland (DIN). Det är dock endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och -definitioner.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska Tyska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2007)

Artikelnummer: STD-61536

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-11

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-ISO 10286

Ersätts av: SS-EN ISO 10286:2015 , SS-EN ISO 10286:2015