Standard Svensk standard · SS-EN 13322-1/A1:2006

Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål - Konstruktion och tillverkning - Del 1: Kolstål

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasflaskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel

Artikelnummer: STD-44572

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-20

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 13322-1