Standard Svensk standard · SS-EN 1439:2017

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Kontroll av gasflaskor för gasol (LPG) före, under och efter fyllning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1439:2017

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Kontroll av gasflaskor för gasol (LPG) före, under och efter fyllning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar de tillvägagångssätt som ska antas vid kontroll av transportabla återfyllningsbara gasflaskor för gasol (LPG) före, under och efter fyllning.
Detta dokument gäller för transportabla återfyllningsbara gasflaskor för gasol (LPG) med vattenvolym som inte överskrider 150 l och som bedöms vara utrustade med ventiler som är utformade enligt EN ISO 14245 [4] och EN ISO 15995 [5].
Detta dokument omfattar inte kraven för återfyllning av gasflaskor för gasol som är konstruerade och utrustade för att återfyllas av användaren.
Detta dokument omfattar inte kraven för återfyllning av gasolbehållare på fordon.
Detta dokument är tillämpligt för följande:
– svetsade och hårdlödda gasflaskor för gasol i stål med en specificerad minsta väggtjocklek (se EN 1442 och EN 12807 [1] eller en likvärdig standard),
– svetsade gasolflaskor av stål utan specificerad minsta väggtjocklek (se EN 14140 eller en likvärdig standard),
– svetsade gasolflaskor av aluminium (se EN 13110 [2] eller en likvärdig standard),
– gasolflaskor av kompositmaterial (se EN 14427 eller en likvärdig standard),
– gasflaskor med gjuten skyddskapsel (OMC).
Specifika krav för de olika typerna av gasflaskor beskrivs i bilaga A, bilaga B, bilaga C, bilaga D och bilaga G.
Detta utkast till standard är avsett att användas för gasflaskor som överensstämmer med RID/ADR [6] [7] (inklusive pi-märkta gasflaskor) och även för befintliga förekomster av gasflaskor som inte är konstruerade i överensstämmelse med RID/ADR.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1439:2017

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Kontroll av gasflaskor för gasol (LPG) före, under och efter fyllning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling

Artikelnummer: STD-80024856

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-07-19

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 1439:2017

Ersätter: SS-EN 1439:2008