Standard Svensk standard · SS-EN 10090

Stål och legeringar för ventiler i förbränningsmotorer

Status: Gällande

Omfattning
Applicable to the grades of wrought high-alloy materials listed in Table 1.

Ämnesområden

Förbränningsmotorer (27.020) Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Valve steels and alloys for internal combustion engines

Artikelnummer: STD-22306

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-27

Antal sidor: 24