Standard Svensk standard · SMS 507

ISO-toleranser - Urval av passningar. Hålet bas

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 507

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Telekommunikation Allmänt (33.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-2073

Utgåva: 3

Fastställd: 1967-03-15

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS 507