Standard Svensk standard · SS-EN 10251:2016

Magnetiska material - Metoder för bestämning av geometriska egenskaper hos elektroplåt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is intended to define the test methods used for the determination of the following geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip:

— flatness;
— residual curvature;
— edge camber;
— deviation from the shearing line due to internal stresses;
— burr height of cut edges.

This European Standard applies to electrical steel sheet and strip intended for the construction of magnetic circuits and corresponding to Clauses B2, C21 and C22 of IEC 60404-1:2000.

Ämnesområden

Magnetiska material (29.030) Isoleroljor (29.040.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS

Internationell titel: Magnetic materials - methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip

Artikelnummer: STD-8018806

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10251