Standard Svensk standard · SS-EN 61056-1

Ventilreglerade mindre blybatterier för allmän användning - Del 1: Allmänna fordringar och karakteristiska egenskaper - Provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Syrabatterier (29.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test

Artikelnummer: STD-3335514

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-02-15

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 61056-1