Standard Svensk standard · SS-EN 60896-21

Blybatterier för stationär användning - Del 21: Ventilreglerade typer - Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av IEC 60896 gäller alla stationära celler och gruppkärlsbatterier av ventilreglerad typ avsedda att användas i hålladdningsdrift (dvs ständigt anslutna till en belastning och till en likströmskälla) med fast uppställning (dvs vanligen inte avsedda att flyttas från plats till plats) och ingående i stationär utrustning eller installerade i batterirum för användning i telekommunikation, avbrottsfri strömförsörjning (UPS), manöverutrustning,reservkraft och liknande tillämpningar. Ändamålet med denna del av IEC 60896 är att specificera provningsmetoder för alla typer och konstruktioner av ventilreglerade stationära blyceller och gruppkärlsbatterier som används i reservkraftstillämpningar. Denna del av IEC 60896 gäller inte blyceller eller gruppkärlsbatterier som används till start av fordonsmotorer (IEC 60095-serien), i system för solenergi (IEC 61427) eller i allmänna tillämpningar (IEC 61056-serien).

Ämnesområden

Syrabatterier (29.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - Methods of test

Artikelnummer: STD-3331797

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-22

Antal sidor: 41

Ersätter: SS-EN 60896-2