Standard Svensk standard · SS-EN 60079-1

Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 60079-1 AC 1

Ämnesområden

Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"

Artikelnummer: STD-3336307

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-11-19

Antal sidor: 101