Standard Svensk standard · SS-EN 60079-0

Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar

Status: Gällande till 2021-07-06 · Tillägg: SS-EN 60079-0 A 11

Omfattning
SS-EN 60079-0 innehåller allmänna fordringar beträffande utförande, provning och märkning av elektrisk utrustning och Ex-komponenter för användning i explosiv atmosfär under normala atmosfäriska förhållanden. Standarden är avsedd att användas tillsammans med någon av de övriga delarna i serien SS-EN 60079 som behandlar olika utförandeformer. Den innehåller inte säkerhetsfordringar med avseende på andra risker, t ex till följd av exotermiska kemiska reaktioner eller närvaro av öppen låga eller heta gaser.

Ämnesområden

Elutrustning för explosionsfarliga miljöer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Artikelnummer: STD-3335308

Utgåva: 4

Fastställd: 2012-10-10

Antal sidor: 106

Ersätter: SS-EN 60079-0

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60079-0