Standard Svensk standard · SS-EN 60079-1 AC 1

Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"

Status: Gällande

Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60079-1, utg 3, 2014. Rättelse.

Ämnesområden

Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"

Artikelnummer: STD-80007323

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 4

Korrigerar: SS-EN 60079-1