Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62613-2

Anslutningsdon för landanslutning med högspänning (HVSC) för fartyg - Del 2: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för olika typer av fartyg

Status: Gällande

Ämnesområden

Stickproppar, uttag (29.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80006639

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-12

Antal sidor: 51