Standard Svensk standard · SS 4241404

Ledningsnät för max 1000 V - Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret - Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4241404

Ledningsnät för max 1000 V - Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret - Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger i tabellform den största längd en kabel får ha för att uppfylla Elinstallationsreglernas fordringar på brytning vid jordslutning när kabeln skyddas av dvärgbrytare och matas från ett 230/400 V direkt jordat nät med känd jordslutningsimpedans.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elektriska linor och kablar Allmänt (29.060.01) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4241404

Ledningsnät för max 1000 V - Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret - Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Wiring systems for max 1000 V - Methods of calculation to safeguard correct disconnection - Single cable in a directly earthed system protected by miniature circuit-breakers

Artikelnummer: STD-3331899

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-10

Antal sidor: 25

Ersätter: SS 4241404