Standard Svensk standard · SS 4241609

Telekablar - PE-isolerade, halogenfria och flamskyddade signalkablar, typ ELQRB

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller halogenfria och flamskyddade kablar med isolering av polyeten och mantel av halogenfri flamskyddad mantelmassa av termoplast, typ ELQRB enligt SS 424 16 75, avsedda för förläggning inomhus, fast eller i rör, enligt SS 424 14 38, eller utomhus på bärlina eller skyddade mot mekanisk åverkan även i mark enligt SS 424 14 37.

Ämnesområden

Kablar (29.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3332364

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-24

Antal sidor: 5