Standard Svensk standard · SS-EN 50065-4-7

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz och 1,6 MHz till 30 Mhz - Del 4-7: Flyttbara avkopplingsfilter för lågspänning - Säkerhet

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 50065-4-7 C 1

Omfattning
This European product safety standard applies to the filter part of portable devices for household and similar uses (hereafter referred to as portable decoupling filters) consisting of the filter part, a plug or an appliance inlet or a provision for connection by terminals or with a non-rewirable cord and one (multiple) socket-outlet or an appliance outlet. They are intended for single-phase circuits for nominal currents not exceeding 16 A and for nominal voltages not exceeding 250 V a.c. to neutral operating in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and from 1,6 MHz to 30 MHz. The filtering functions are described in EN 50065-4-1. This standard does not cover phase couplers. Portable decoupling filters shall not be used as part of the fixed installation, where EN 50065-4-2 applies. Plugs and socket-outlets connected to the filter part and plugs and socket-outlets integrated with the filter part shall comply with the relevant national standard(s). Appliance inlets and appliance outlets connected to the filter part shall comply with the relevant parts of the EN 60320 series. Appliance inlets and appliance outlets integrated with the filter parts are not covered by this standard. This standard can be used for portable mains communication devices when no other product standard exists. This standard can be used for other portable mains filters other than those described in EN 50065-4-1 when no other product standard exists. Filters including batteries are not covered by this standard.

Ämnesområden

Elektriska filter (31.160) Kopplings- och signalsystem (33.040.30) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4-7: Portable low-voltage decoupling filter - Safety requirements

Artikelnummer: STD-3332224

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-21

Antal sidor: 49