Standard Svensk standard · SS-EN 50065-4-4

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz - Del 4-4: Avkopplingsfilter för lågspänning - Impedansfilter

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektriska filter (31.160) Kopplings- och signalsystem (33.040.30) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-4: Low-voltage decoupling filter - Impedance filter

Artikelnummer: STD-3330919

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-26

Antal sidor: 7