Logga in

Workshop

Workshop - Beständighet hos betong

Syftet med denna workshop är att ge input inför kommande revideringar med avseende på beständighetskraven i den svenska tillämpningsstandarden till EN 206 (SS 137003).

Boka

Workshop - Beständighet hos betong

Omfattning: 1 dag

Pris: 500 SEK (exkl moms)

Det finns tyvärr inga utbildningstillfällen

 

 

Fokus kommer att ligga på områden där det finns behov av eller möjligheter att revidera SS 137003, främst tillåtna betongsammansättningar i de olika exponeringsklasserna som ges i tabell 8. Det kan t.ex. vara relevant att revidera exponeringsklasserna XC, XD, XS och XF. De mest omdebatterade klasserna i Sverige är XF-klasserna, i synnerhet XF4. När det gäller XF2 och XF3 så finns det emellertid en brist på forskningsresultat. 

Programmet är uppdelat i två delar, en förmidagsdel och en eftermiddagsdel. På förmiddagen ges en introduktion till workshopen och beständighetsregler och standarder i de nordiska länderna och Tyskland presenteras. Dessutom presenteras det nya konceptet med beständighetsklasser och läget när det gäller funktionsprovningsmetoder.

Under eftermiddagen presenteras färsk forskning i norden och Tyskland, med särskild inriktning på erfarenheter från exponering i fält och korrelation mellan funktionsprovningar och fältförsök. I slutet av workshopen diskuteras det som presenterats och särskilt hur framtida regler och standarder när det gäller beständighet ska utformas. Slutligen görs en summering av workshopen.  

Program

9.00-11.30 Bakgrund, gällande och framtida regler samt funktionsprovning

9.00-9.20  Inledning. Workshopens syfte  

 • Markus Peterson (ordförande TK190) och Anders Lindvall

9.20-10.30  Regler och standarder i de nordiska länderna och Tyskland

Presentationer (max 10 minuter per presentation) om gällande regler och standarder i de nordiska länderna och Tyskland.

Diskussion: Vad finns det för likheter och skillnader? Finns det erfarenheter Sverige kan dra nytta av?

10.30-10.45  Kaffepaus

10.45-11.05 Framtida utveckling, t.ex. konceptet “durability resistance classes”

 • Christoph Gehlen, Germany.

11.05-11.30 State-of-the-art om funktionsprovning. Särskilt frost, kloridinträngning och karbonatisering

 • Elisabeth Helsing.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-16.30 Forskningsresultat och hur dessa kan användas i framtida regler och standarder Särskilt intressanta ämnen:

 • Resultat från fältexponering och verkliga konstruktioner 
 • Beständighet hos olika betongsammansättningar (Främst med hänsyn till armeringskorrosion och frostpåverkan)
 • Korrelation mellan fältförsök och funktionsprovningar

12.30-12.50 Frysprovning – utvecklingsbehov med hänsyn till funktionsprovning.

 • Terje F. Rønning, Norge

12.50-15.00 Resultat från färsk forskning och erfarenheter från fältexponering när det gäller beständighet i de nordiska länderna och Tyskland (max 25 minuter per presentation)

 • Ulf Jönsson, Danmark.
 • Dimitrios Boubitsas, Sverige. 
 • Steinar Helland. Norge.
 • Edgar Bohner, Finland.
 • Christoph Gehlen, Tyskland.

15.00-15.15 Kaffepaus

15.15-16.15 Diskussion

Vilka betongsammansättningar bör kunna accepteras i de olika exponeringsklasserna? Vilka krav ska gälla för vct och effektivitetsfaktorer? Bör vct-kravet differentieras? Är k-värdeskonceptet relevant?

Hur ska funktionsprovningar genomföras? I vilka exponeringsklasser bör funktionsprovning kunna användas? Vilka erfarenheter från våra grannländer bör vi kunna dra nytta av i Sverige? Ska vi anamma konceptet med “durability resistance classes”?

 • Alla deltagare
 • Moderator Markus Peterson

16.15-16.30 Summering av dagen

 • Markus Peterson

Sista anmälningsdag 28 november.

Hitta hit.

The workshop will be held in English.
If you are not Swedish speaking and would like to attend please contact Linn Holegård.

Program in English.

Getting here

 

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post sis.sales@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS Förlag AB rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se